Ugrás a tartalomra

Hírek

2018. január 18.

Módosult a Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével című felhívás dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-veg-s-fliahza...


2018. január 18.

Módosult a Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével című felhívás dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-a-kertszet-korszerstse-ltetvnytelep...


2018. január 18.

Módosult a Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése című felhívás dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-gombahzak-hth...


2018. január 17.

Módosult a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-a-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-ener...


2018. január 17.

Módosult a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-...


2018. január 17.

Módosult a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-...


2018. január 17.

Módosul A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-leader-helyi-akcicsoportok-egyttmkd...


2018. január 12.

Megjelent a Borszőlőültetvény telepítés támogatása című felhívás

A felhívás részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-c...


2018. január 12.

Megjelent a Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása című felhívás

A felhívás részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemek-en...


2017. december 28.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy megjelentek a "Felhasználói kézikönyv elektronikus felült használatához és e-kérelem benyújtásához", valamint az "ÉNGY tételek import segédlete" c. dokumentumok a LEADER helyi felhívásokhoz kapcsolódóan, amelyek a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok a "Kapcsolódó tartalmak" pont alatt érhetőek el.


2017. december 21.

Tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tiszatér Leader Egyesület lenti helyi felhívásai 2017. december 21.-én módosultak: Helyi adottságokra épülő turisztikai fejlesztések Helyi, vidékfejlesztéssel összefüggő mikrovállalkozások fejlesztése Helyi termék előállítását és piacra jutását elősegítő fejlesztések

Valamennyi megjelent aktuális felhívás az alábbi linken érhető el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok


2017. december 21.

Közlemény a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2017. decemberi módosításáról

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-2014-2020-programozsi-idszakban-az...


2017. december 21.

Módosult 36 db, a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent felhívás - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-36-db-a-vidkfejlesztsi-program-keret...


2017. december 21.

Módosult 36 db, a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent felhívás - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés (VP6-7.2.1-7.4.1.1-16)

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-36-db-a-vidkfejlesztsi-program-keret...


2017. december 21.

Módosult 36 db, a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent felhívás - Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása (VP6-6.4.1–16)

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-36-db-a-vidkfejlesztsi-program-keret...


2017. december 21.

Módosult 36 db, a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent felhívás - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17)

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-36-db-a-vidkfejlesztsi-program-keret...


2017. december 21.

Módosult 36 db, a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent felhívás - Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért (VP3-16.4.1-17)

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-36-db-a-vidkfejlesztsi-program-keret...


2017. december 21.

Módosult 36 db, a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent felhívás - A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása (VP6-19.3.1-17)

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-36-db-a-vidkfejlesztsi-program-keret...


2017. december 7.

Megjelent a Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről szóló tájékoztató

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vidkfejlesztsi-program-keretben-...


2017. november 30.

Tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tiszatér Leader Egyesületnek további helyi felhívásai jelentek meg 2017. november 30.-án:

- Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése

- Hagyományőrző, helyi értékeket bemutató események támogatása

Valamennyi megjelent felhívás az alábbi linken érhető el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok


2017. november 17.


 

2017. november 17.


2017. november 15.

Közlemény a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2017. novemberi módosításáról

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-2014-2020-programozsi-idszakban-az...


2017. november 15.

Társadalmi egyeztetésen a Borszőlőültetvény telepítés támogatása című felhívás tervezete

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-borszlltetvny-telept...


2017. november 15.

Társadalmi egyeztetésen a Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása című felhívás tervezete

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-mezgazdasgi-s-feldol...


2017. november 02.


2017. október 31.

Tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017. október 31.-én megjelentek a Tiszatér Leader Egyesület alábbi helyi felhívásai:
- Helyi adottságokra épülő turisztikai fejlesztések
- Helyi, vidékfejlesztéssel összefüggő mikrovállalkozások fejlesztése
- Helyi termék előállítását és piacra jutását elősegítő fejlesztések

A felhívások az alábbi linken érhetőek el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok


2017. október 30.

A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a LEADER helyi pályázati felhívások megjelenéséről

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/a-miniszterelnksg-agrr-vidkfejlesztsi-progra...


2017. október 2.

Módosult 17 VP konstrukcióhoz tartozó Felhívás a létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek tekintetében

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-17-vp-konstrukcihoz-tartoz-felhvs-a...


2017. szeptember 26.

Módosult a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című felhívás dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kismret-termnytrol-szrt-s-tisztt-p...


2017. szeptember 26.

Módosult 40 VP konstrukcióhoz tartozó Felhívás a lehetséges örökös vonatkozásában

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-40-vp-konstrukcihoz-tartoz-felhvs-a-...


2017. szeptember 22.

A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás felfüggesztése

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastr...


2017. szeptember 19.

Módosult a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-...


2017. szeptember 4.

A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság (IH) Közleménye az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében képzési kötelezettséggel rendelkező kedvezményezettek kötelező képzéséről

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/a-miniszterelnksg-agrr-vidkfejlesztsi-progra...


2017. szeptember 4.

Elérhető a Közbeszerzések Tanácsának útmutatója, továbbá a Közbeszerzési Hatóság Példatára a közbeszerzési kötelezettség vizsgálatának vonatkozásában

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/tisztelt-gyfeleink


2017. szeptember 1.

Módosult a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívás dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-...


2017. szeptember 1.

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a nem elszámolható költségek megvalósítására vonatkozó eljárás tekintetében

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-nem-elszmolha...


2017. augusztus 31.

A MAHOP Irányító Hatóság közleménye a MAHOP felhívásokhoz kapcsolódó „Általános Útmutató a Felhívásokhoz” és az „Általános Szerződési Feltételek” című dokumentumok, valamint a „Konzorciumi megállapodás minták” elérhetőségéről

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/a-mahop-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-mahop-felhvso...


2017. augusztus 25.

Megjelent a Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-turisztikai-fejlesztsi-trsgek-po...


2017. augusztus 23.

Módosult az Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-komplex-beruhzsok-...


2017. augusztus 23.

Módosult a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-kapacit...


2017. augusztus 18.

Módosult az Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztéseit támogató felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-aktv-turisztikai-hlzatok-infrastr...


2017. augusztus 18.

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a közbeszerzési eljárások utó- vagy utólagos ellenőrzése során vizsgált dokumentumokkal kapcsolatban

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-kzbeszerzsi-e...


2017. augusztus 4.

Módosult a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című (VP6-6.4.1.-16 kódszámú) felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindt...


2017. augusztus 1.

Módosult az Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-he...


2017. július 31.

Módosult a Helyi gazdaságfejlesztés című (TOP-1.1.3-16 kódszámú) felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-gazdasgfejleszts-cm-top-113-...


2017. július 28.

Kiegészült A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-leader-helyi-akcicsoportok-egyttm...


2017. július 28.

Módosult az elfogadott garanciaszervezetek listája a Vidékfejlesztési Program vonatkozásában

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-elfogadott-garanciaszervezetek-li...


2017. július 28.

Módosításra kerültek a Felhívásokhoz kapcsolódó általános dokumentumok

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdostsra-kerltek-a-felhvsokhoz-kapcsold-ltal...


2017. július 21.

Módosult a Helyi gazdaságfejlesztés című (TOP-6.1.3-16 kódszámú) felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-gazdasgfejleszts-cm-top-613-...


2017. július 20.

Előleghez csatolandó likviditási terv sablon és kitöltési útmutató a Vidékfejlesztési Program vonatkozásában

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/elleghez-csatoland-likviditsi-terv-sablon-s-...


2017. július 20.

Módosul A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-leader-helyi-akcicsoportok-egyttmkd...


2017. július 20.

Módosult a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című (TOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-trsadalmi-s-krnyezeti-szempontbl-f...


2017. július 18.

Módosult a Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindt...


2017. július 14.

A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság (IH) Közleménye a LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) működési és animációs költségek elszámolásáról

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/a-miniszterelnksg-agrr-vidkfejlesztsi-progra...


2017. július 14.

Módosul a VP6-19.3.1-17 A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás benyújtási határidejének kezdete

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-vp6-1931-17-a-leader-helyi-akcicsop...


2017. július 13.

Közlemény a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2017. júniusi módosításáról

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-2014-2020-programozsi-idszakban-az...


2017. július 6.

Módosult a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” felhívás és annak dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-...


2017. július 4.

VP6-6.4.1–16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című felhívás felfüggesztése

A közlemény részletei az alábbi oldalon található:

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-641-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beind...


2017. június 30.

Módosult a Felhívás elkülönített pénzforgalmi számla nyitására vonatkozó szabályozása

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-felhvs-elklntett-pnzforgalmi-szmla...


2017. június 29.

Módosult a Helyi gazdaságfejlesztés című (TOP-1.1.3-16 kódszámú) felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-gazdasgfejleszts-cm-top-113-...


2017. június 29.

Módosult az Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztését támogató felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-aktv-turisztikai-hlzatok-infrastr...


2017. június 29.

Módosult a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztést támogató felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-trsadalmi-s-krnyezeti-szempontbl-f...


2017. június 28.

Módosult a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztést támogató felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-trsadalmi-s-krnyezeti-szempontbl-f...


2017. június 28.

Módosult a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívás és dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-...


2017. június 28.

Módosult az Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek című felhívás és dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrrgazdasgi-kpzsek-s-felkszt-trn...


2017. június 27.

Tájékoztatás a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás kapcsán

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztats-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piaco...


2017. június 27.

Módosult a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-...


2017. június 27.

Módosult a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energ...


2017. június 26.

Módosul A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás beadási határidejének kezdete

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-leader-helyi-akcicsoportok-egyttmkd...


2017. június 26.

Módosult a Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-trsadalmi-szerepvllals-erstse-a-kz...


2017. június 22.

Megjelent az EFOP-1.11.1-17 Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén kitöltő programja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-efop-1111-17-ksrleti-programok-...


2017. június 22.

2017. június 21.-én a Tiszatér Leader Egyesület helyi felhívás tervezeteinek társadalmi egyeztetésére került sor Tiszavasváriban, ahol 13 fő részvételével vitattuk meg az elképzeléseket. Köszönjük a résztvevők aktív munkáját és hasznos hozzászólásaikat, az észrevételeik beépítésre kerülnek a felhívásokba.


2017. június 21.

Módosult a Helyi gazdaságfejlesztés című (TOP-6.1.3-16 kódszámú) felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-gazdasgfejleszts-cm-top-613-...


2017. június 16.

Kiegészült az Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-az-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-h...


2017. június 16.

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás felfüggesztése

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-i...


2017. június 14.

Módosult A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-n...


2017. június 14.

Módosult a Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-a-kertszet-korszerstse-ltetvnytelep...


2017. június 12.


2017. 06. 21. fórumról olvasható/nagyítható változatban 2017. június 2. Módosult az Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-he...


2017. június 1.

A Miniszterelnökség közleménye a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések ellenőrzéséről

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/a-miniszterelnksg-kzlemnye-a-kzbeszerzsi-rtk...


2017. június 1.

Módosult a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című felhívás dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-r...


2017. május 22.

Módosult a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című felhívás és dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-r...


2017. május 19.

Kiegészült a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok...


2017. május 15.


2017. május 12.

Új útmutatók a honlapon

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/j-tmutatk-a-honlapon


2017. május 12.

Módosult a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kismret-termnytrol-szrt-s-tisztt-p...


2017. május 11.

Kiegészült a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című felhívás dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beind...


2017. május 11.

Módosult a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás és dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-...


2017. május 10.

Megjelent az Általános Útmutató 6.0 verziója az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő intézkedésekre vonatkozó felhívásokhoz

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-ltalnos-tmutat-60-verzija-az-em...


2017. május 10.

Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) szolgáltatásainak elérése

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/egysges-monitoring-s-informcis-rendszer-emir-szolgltatsainak-elrse


2017. május 9.

Módosult a Helyi gazdaságfejlesztést támogató felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-gazdasgfejlesztst-tmogat-fel...


2017. május 8.

Módosult A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-n...


2017. május 8.

Közlemény a kifogás elektronikus úton történő benyújtásáról az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások tekintetében

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-kifogs-elektronikus-ton-trtn-benyj...


2017. május 8.

A Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító Hatóságának az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2017. évben nem alkalmazható növényvédőszer hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek köréről szóló módosító tájékoztatása

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/a-vidkfejlesztsi-program-eurpai-mezgazdasgi-...


2017. május 4.

Módosult a nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációját támogató felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverz...


2017. április 27.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának közleménye a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás benyújtási határidejének módosításáról

A közlemény részletei az alábbi oldalon található:

https://www.palyazat.gov.hu/a-vidkfejlesztsi-program-irnyt-hatsgnak-kzle...


2017. április 19.

Kiegészült az Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek című felhívás dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található:

https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-az-agrrgazdasgi-kpzsek-s-felkszt-tr...


2017. április 13.

Az Állattartó telepek korszerűsítése című felhívás felfüggesztése

A közlemény részletei az alábbi oldalon található:

https://www.palyazat.gov.hu/az-llattart-telepek-korszerstse-cm-felhvs-fe...


2017. április 13.

Módosult a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindt...


2017. április 13.

Módosult a Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-ltetvnytelept...


2017. április 11.

Módosult az Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrrgazdasgi-kpzsek-s-felkszt-trn...


2017. április 10.

Módosult a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kismret-termnytrol-szrt-s-tisztt-p...


2017. április 4.

Kiegészült a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című felhívás dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-ener...


2017. április 4.

Módosult a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás dokumentációja

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-...


2017. március 31.

Módosult a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című felhívás

Módosult az Erdősítés támogatása című felhívás Módosult a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban című felhívás

Módosult az Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása című felhívás

Módosult Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése című felhívás

Módosult A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című felhívás

Módosult a Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése című felhívás

Módosult a Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések című felhívás

Módosult A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése című felhívás

Módosult a Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás című felhívás Módosult az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című (VP4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című felhívás Módosult Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása című felhívás

Módosult a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című felhívás

A közlemények megtalálhatók az alábbi oldalon: https://www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek


2017. március 31.

Módosult a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-fejlesztsi-stratgik-elksztsn...


2017. március 31.

Módosult a Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-veg-s-fliahza...


2017. március 30.

Megjelent az Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-innovcis-operatv-csoportok-ltre...


2017. március 30.

Megjelent A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/-megjelent-a-leader-helyi-akcicsoportok-egyt...


2017. március 30.

Megjelent az Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-...


2017. március 29.

Módosul a VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című pályázati felhívás beadási határideje

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-vil...


2017. március 28.

Módosult a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című felhívás

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energ...


2017. március 27.

Megjelent A magyarországi európai uniós források felhasználásának és hatásainak elemzése a 2007-2013-as programozási időszak vonatkozásában című szakmai elemzés

A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-magyarorszgi-eurpai-unis-forrsok...


2017. március 23.

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának közleménye a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről szóló, 73/2015. (XI. 6.) FM rendelet szerint nyilvántartott szaktanácsadók továbbképzésének szakmai rendezvényeiről és a képzési kötelezettségről A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-trsfinanszrozs-intzkedsek-irnyt-hats...


2017. március 23.

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok, illetve központi költségvetési szervek által benyújtandó támogatási kérelmek szabályozásáról A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-tbbsgi-llami-...


2017. március 22.

Módosult a Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása című felhívás A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindt...


2017. március 21.

Megjelent a Termelői csoportok és szervezetek létrehozását támogató felhívás A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-termeli-csoportok-s-szervezetek-...


2017. március 14.

Módosult a nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációját támogató felhívás A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverz...


2017. március 6.

Módosult A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-n...


2017. március 3.


2017. február 27.

Módosul A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/-mdosul-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-n...


2017. február 24.

Az EMVA Irányító Hatóság Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatásokhoz kapcsolódó monitoring adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozóan A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-az-eurpai-mezga...


2017. február 23.

A Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhívás felfüggesztése A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/a-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzs-...


2017. február 16.

Megjelent a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piaco...


2017. február 7.

Módosult az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (ÁÚF) című dokumentum A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ltalnos-tmutat-a-felhvsokhoz-f-cm...


2017. február 7.

Társadalmi egyeztetésen A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás tervezete A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-leader-helyi-akcicso...


2017. február 6.

A Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívás felfüggesztése A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyz...


2017. február 6.

Módosult a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívás A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-...


2017. február 6.

Közlemény a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet februári módosításáról A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-2014-2020-programozsi-idszakban-az...


2017. január 30.

Megjelent a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című felhívás A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-ene...


2017. január 26.

VP2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével című felhívás felfüggesztése A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4131-16-kertszet-korszerstse-veg-s-fliah...


2017. január 23.

A VP Irányító Hatóság közleményének módosulása a mérföldkövek kedvezményezetti érdekkörön kívül álló okok miatti teljesíthetetlensége esetén követendő eljárásról A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/a-vp-irnyt-hatsg-kzlemnynek-mdosulsa-a-mrfld...


2017. január 18.

Az EMVA Irányító Hatóság kiegészítő közleménye a közbeszerzési eljárások dokumentációjával kapcsolatos teendőkről A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kiegszt-kzlemnye-a-kzbes...


2017. január 17.

Módosult a Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációját támogató felhívás A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverz...


2017. január 10.

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent pályázati felhívások által Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek jogutódlása tárgyában A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-vidkfejleszts...


2017. január 5.

Kiegészült a Kertészet korszerűsítése - Kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhívás dokumentációja A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-kertszet-korszerstse-kertszeti-gp...


2017. január 5.

Kiegészült a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívás dokumentációja A közlemény részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse...


2016. december 29.

Megjelent a VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása A felhívás részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-641-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beind...


2016. december 22. 


2016. december 21.

Megjelent a VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás A felhívás részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-611-16-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmr...


2016. november 24.

Megjelent a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése A felhívás részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7412-16-klterleti-helyi-kzutak-fejle...


2016. november 9.

Megjelent a VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése - Kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhívás A felhívás részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4135-16-kertszet-korszerstse-kertszeti-g...


2016.november 7.


2016. augusztus 26.

Megjelent a VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása A felhívás részletei az alábbi oldalon található: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elind...


2016.07.27.

 Letölthető dokumentum


 

2016.07.25.


2016.06.09.

A közgyűlés elfogadta a Helyi Fejlesztési Stratégiát

A Tiszatér Leader Egyesület közgyűlése 2016. június 8.-án elfogadta a Helyi Fejlesztési Stratégiát.

A Stratégiában az alábbi intézkedések (beavatkozási területek) kerültek meghatározásra:

- Helyi adottságokra épülő turisztikai fejlesztések

- Helyi, vidékfejlesztéssel összefüggő mikrovállalkozások fejlesztése

- Helyi termékek előállítását és piacra jutását elősegítő fejlesztések

- Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése

- Hagyományőrző, helyi értékeket bemutató események támogatása

A Közgyűlés által elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégiát a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 menüpontban érheti el.


2016.06.06.

A beérkezett projektötletek összegzése

A legtöbb LEADER-szerű projektötlet turisztikai fejlesztési elképzeléseket tartalmazott (mindösszesen 32 db, melyek között szerepelt vadász,- horgász, lovas turisztikai fejlesztés, szálláshely kialakítása, szálláshelyek bővítése, turisztikai szolgáltatások kialakítása). Szintén sok projekt elképzelés érkezett gazdaság- és vállalkozásfejlesztés témakörében (mindösszesen 23 db, melyek között a kisebb kereskedelmi egységek fejlesztése, a mezőgazdasági vállalkozások beruházásai is szép számmal szerepeltek). Az önkormányzatok részéről elsősorban a településképet meghatározó épületek, építmények rekonstrukciója, a rendezvények támogatása, az önfenntartó szociális gazdaságok fejlesztése iránti igény jelent meg.


2016.05.31.

 Letölthető dokumentum


2016.05.05.

Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) tervezése

A HFS tervezése során beérkezett projektötleteket a munkaszervezet koordinálta, csoportosította fejlesztési elképzelésenként és a fórumokon, egyeztetéseken kerültek megvitatásra. Az egyes szférákat összefogó szervezetek képviselőivel a lehetőségekről, fejlesztési elképzelésekről napi szinten egyeztettünk (vállalkozói szféra részéről Tiszavasvári Vállalkozások Érdekképviseletének Egyesülete; mezőgazdasági vállalkozások: falugazdászok; civil szféra és hátrányos helyzetűek részéről Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete, roma szervezetek, Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete).

A vállalkozói szektor részéről a fórumokon 87 fő vett részt, illetve 18 fővel történt személyes, közvetlen egyeztetés, köztük mikro- és kisvállalkozások is képviselték magukat, tevékenységi körök szerint csoportosítva agárvállalkozás, kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások, valamint termelő, ipari vállalkozások is kifejtették a véleményüket, elmondták a szektorukra jellemző észrevételeiket, a fejlesztési lehetőségeket, a problémákat.

A civil szféra részéről a fórumokon 37 fő vett részt, illetve 23 fővel személyesen is egyeztettünk, köztük horgász, vadász, lovas egyesületekkel, illetve szociális területen működő szervezetektől kezdve a hátrányos helyzetűekkel (romák, nagycsaládosok, fiatalok, sérült emberek) foglalkozó szervezetekkel. A turisztikai jellegű tevékenységgel foglalkozó egyesületek (lovas, vadász, horgász) fejlesztési elképzelései között található LEADER-szerű, a szociális, oktatási, egészségügyi szervezetek részéről érkezett elképzelések más Operatív Program kiírásainak feleltek meg, így azok közvetlenül nem jelennek meg a HFS-ben. Az akciócsoportunkhoz tartozó valamennyi települési vezetővel személyes konzultációt kezdeményeztünk, az elképzeléseik között szerepeltek mind LEADER jellegű, mind egyéb Operatív Programnak megfelelő fejlesztések.

 

Az egyeztetések során meghatározásra kerültek a Stratégiában szereplő fő célkitűzések, a tervezett intézkedések, a kiválasztási kritériumok. A résztvevők hasznos hozzászólásaikkal segítették a stratégia elkészítését. Saját szférájukra, szakterületükre jellemző specialitások ismertetésével hozzájárultak a helyzetfeltáráshoz, a szükséges intézkedési pontok meghatározásához.


2016.03.23.

 Letölthető dokumentum


 

2016.01.27. 

Tisztelt Ügyfeleink!

Megjelent az 1/2016 (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2016. évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól szóló közlemény.

A fenti közlemény az alábbi oldalon érhető el: https://www.mvh.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/1-2016-i-22-szamu-mvh-koz...

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kötelező monitoring adatszolgáltatást 2016. január 25. és március 4. között lehet teljesíteni.

Üdvözlettel:

TISZATÉR LEADER Egyesület munkaszervezete


2015.12.22.

Ünnepi nyitvatartás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. december 23. - 2016. január 3. közötti időszakban munkaszervezetünk telefonos ügyfélszolgálatot tart az alábbi elérhetőségen: +36-30-206-9148

Üdvözlettel: TISZATÉR LEADER Egyesület munkaszervezete


2015.11.12.

 Letölthető dokumentum


 

2015.11.12.

 Letölthető dokumentum


 

2015.11.02.

 Letölthető dokumentum

 


2015.10.15.

 Letölthető dokumentum


 

2015.10.05.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan a TISZATÉR LEADER Egyesület megkezdte a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) tervezését.

A Stratégia kidolgozásához a projektötletek gyűjtése elengedhetetlen, amellyel a településeken élők fejlesztési és pályázati igényeit kívánjuk felmérni. Az adatlap kitöltése nem jár kötelezettséggel, mivel ez egy előzetes igényfelmérés. Egy személy vagy szervezet több adatlapot is kitölthet.

A kitöltött adatlapokat kérjük e-mailen vagy postai úton juttassák vissza az alábbi elérhetőségeinkre:

e-mail: tiszater [at] tiszater [dot] hu

postai cím: TISZATÉR LEADER Egyesület (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

A visszaküldés határideje: 2015. november 10. 16.00 óra

Üdvözlettel:

TISZATÉR LEADER Egyesület munkaszervezete

 Projektötlet adatlap


 

2015.09.11.

Figyelem! Szeptember 30-ig lehet benyújtani a beruházásokhoz kapcsolódó jogerős engedélyeket!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy azon támogatások esetén, melyek engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódnak, a jogerős engedélyeket legkésőbb 2015. szeptember 30-ig kell az MVH-hoz benyújtani.

Kérjük, fordítsanak figyelmet a hiányzó dokumentumok határidőben történő benyújtására!

Üdvözlettel:

TISZATÉR LEADER Egyesület munkaszervezete


2015.08.12.

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy hamarosan lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási, illetve kifizetési kérelem benyújtási határidők. A határidőkre vonatkozóan az MVH tájékoztatóját itt tudják letölteni.

 

Üdvözlettel:

TISZATÉR LEADER Egyesület munkaszervezete


2015.07.23.

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 34/2015 (VII. 22.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló egyes rendeletek módosításáról. A rendelet számos EMVA jogcím esetén módosította a megvalósítási határidőt. A rendelet az alábbi oldalon érhető el:

 

http://magyarkozlony.hu/dokumentumok/f0aa6c25c97bafad148c4149c94efdeb4e56b62d/megtekintes

 

 

 

TISZATÉR LEADER Egyesület munkaszervezete


2015.06.10.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 28/2015 (VI. 9.) MvM rendelet, mely számos EMVA forrású jogcím rendeletét módosítja. Az érintett jogszabályt tartalmazó Magyar Közlöny 2015. évi 79. számát az alábbi linken érhetik el:

http://magyarkozlony.hu/

TISZATÉR LEADER Egyesület


2015.06.08.

Megújult az MVH telefonos ügyfélszolgálata!

A gazdabarát ügyintézés érdekében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az eddiginél korszerűbb telefonos ügyfélszolgálati rendszert vezetett be. 

2015. június 1-től az érdeklődők a központi ügyfélszolgálat telefonszámai mellett a megyei kirendeltségeket is közvetlenül hívhatják. A telefonos ügyfélszolgálat menürendszere is megújult, logikusabb elérési útvonalon lehet kapcsolatba kerülni az MVH munkatársaival.

A bevezetett változások eredményeképpen a gazdák egyszerűbben és gyorsabban juthatnak információkhoz.

A megyei kirendeltségek közvetlen elérhetőségei:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/azmvhrol/elerhetosegek/link02-ugyfelszolgalat


2015.05.29.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az Irányító Hatóság 23/2015 (V. 29.) számú közleménye számos EMVA társfinanszírozású jogcím esetében módosítja a projektmegvalósítás és a kifizetési kérelem benyújtásának határidejét. A közlemény az alábbi linken érhető el: http://umvp.kormany.hu/download/5/67/f0000/IHk_2015_023_%28V_29%29_IHkoz...


2015.04.28.


2015.04.20.

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 53. számában megjelent a 21/2015 (IV. 17.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről.

A támogatási kérelmet 2015. május 4-én 8:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13-án 18:00 óráig lehet benyújtani az MVH ügyfélkapuján keresztül. A Magyar Közlöny elérhető az alábbi oldalon: http://magyarkozlony.hu/

Üdvözlettel:

TISZATÉR LEADER Egyesület munkaszervezete